Wiadomości tygodnia

Czołowe zderzenie na K-17

Do wypadku ze śmiertelnym doszło w na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Parafianka. Jak wynika ...

czytaj więcej

SprintAir już lata z Radomia

Wczoraj o godzinie 16:30 na radomskim lotnisku wylądował pierwszy Saab 340 linii lotniczych SprintAir. Samolot przywitany ...

czytaj więcej

Nowa umowa

PGNIG SA I GRUPA AZOTY PODPISAŁY NOWĄ KILKULETNIĄ UMOWĘ NA SPRZEDAŻ GAZU Polskie Górnictwo Naftowe i ...

czytaj więcej

Odpowiedzą za usiłowanie rozboju

Dzisiaj w nocy policjanci zatrzymali dwóch 18-latków, którzy usiłowali dokonać rozboju. Młodzi mężczyźni żądali papierosów, ...

czytaj więcej

Budowa hali

Informacja na temat budowy hali widowiskowo- sportowej Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej na temat planów budowy hali ...

czytaj więcej

E-Dęblin E-Dęblin E-Dęblin Reklama E-Dęblin
Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ELEKTROWNIA PUŁAWY

PROJEKT (NIEDALEKIEJ) PRZYSZŁOŚCI

ELEKTROWNIA PUŁAWY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. planują wspólnie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna budowę elektrowni o mocy 850 MWe. Wysoce prawdopodobne jest, że paliwem do niej będzie gaz. W fazie końcowej jest opracowywanie studium wykonalności, które pokaże, czy ten wariant będzie wybrany. Elektrownia miałby być oddana do użytku w latach 2016–2017, przy czym rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy możliwe jest jeszcze w 2012 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na około 3 mld zł.

PGE poinformowała, że przewidywany termin ogłoszenia przetargu na budowę Elektrociepłowni Puławy to maj lub czerwiec tego roku, a oferty końcowe wpłyną do końca 2013 roku.

– Projekt jest realizowany, to bardzo trudne przedsięwzięcie. Kończymy wszystkie elementy dotyczące porozumień, umów, w najbliższym czasie to się pojawi – mówił podczas konferencji prasowej w ramach katowickich targów EXPOCHEM prezes Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. Paweł Jarczewski.

Została powołana już pod kątem inwestycji spółka celowa, nie ma natomiast jeszcze wiążącej decyzji co do finansowania projektu.

– Mamy już wszystkie możliwe rozwiązania, natomiast one muszą obronić się ekonomicznie. Studium wykonalności obejmuje wszystkie elementy – wyjaśnił Wojciech Kozak, odpowiedzialny w Zarządzie PUŁAW S.A. m.in. za obszar energetyczny

Przewidywana konsumpcja gazu przez Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. osiągnie w 2012 r. blisko 1 mld m3 gazu. Zakładana moc 850 MWe projektu energetycznego – o ile powstałby w oparciu o gaz – oznaczałaby zwiększenie w przyszłości zużycia gazu o kolejny 1 mld m3.

Zdaniem Prezesa Kozaka, uwarunkowania lokalizacyjne dają rzeczywistą możliwość dostarczenia wymaganej ilości gazu w latach 2016-17. Wystąpiono już do Gaz-Systemu o warunki przyłączenia.

– Jesteśmy w trakcie negocjowania umowy przyłączeniowej – informuje Wojciech Kozak. – Realne jest sprawne doprowadzenie przyłącza stosunkowo niewielkim kosztem.

Sprawność przetworzenia energii chemicznej paliwa w energię elektryczną w elektrowni gazowej, w szczególności, zrealizowanej w układzie gazowo-parowym, zdecydowanie przewyższa parametry uzyskiwane w konwencjonalnej elektrowni węglowej. Są to wartości odpowiednio, dla elektrowni gazowych w systemie kondensacyjnym – ok. 60%,  i analogicznie dla istniejących elektrowni  węglowych – ok 40% a dla nowobudowanych 45%. Elektrownia Puławy zgodnie z koncepcją jej realizacji ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej, jednocześnie umożliwiając dostarczanie części wytworzonej energii elektrycznej przyłączem bezpośrednim do Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. Moc przyłącza bezpośredniego to 200 MW. Elektrownia Puławy dodatkowo może stać się źródłem dostaw ciepła, w szczególności do nowych i modernizowanych instalacji Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.

Obecnie funkcjonująca elektrociepłownia zakładowa PUŁAW pokrywa tylko ok. 40% potrzeb energii elektrycznej a w przyszłości, uwzględniając rozwój PUŁAW, wystąpi w niej znaczący deficyt wytwarzanej energii cieplnej. Niekorzystna dla przemysłu chemicznego w Europie dyrektywa IED dotycząca emisji NOx, SO2 i pyłów, wprowadza od 2016 roku dalsze ograniczenia w emisji. W związku z powyższym, obecne uzależnienie produkcji energii i ciepła w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A. od węgla, obniża konkurencyjność PUŁAW. By utrzymać zaplanowany rozwój firmy, niezbędne jest zagwarantowanie możliwości pozyskania tańszej energii elektrycznej i cieplnej produkowanej na przykład z gazu ziemnego – surowca o 2-krotnie mniejszej emisyjności CO2 od węgla kamiennego i nie stwarzającego problemów związanych z utylizacją żużla i popiołu. Przy lokalizacji elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, istnieje możliwość łatwego wyprowadzenia mocy poprzez budowę nowej rozdzielni systemowej oraz wpięcia jej w istniejącą linię systemową. Sąsiedztwo nowo budowanej elektrowni umożliwi również przeprowadzenie prac modernizacyjnych na obecnym źródle ciepła podnosząc jego efektywność energetyczną i ekonomiczną.

Ważnym efektem będzie z pewnością aktywizacja inwestycyjna regionu i stworzenie nowych miejsc pracy w tym aktywizacja Spółek zależnych PUŁAW.

Z.A.Puławy

 

Komentowanie wyłączone.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama